नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर

बालबालिकाको पहिचानको अधिकार तथा जन्मदर्ता सम्बन्धी विषयमा अध्ययनका लागि आशयपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना

बालबालिकाको पहिचानको अधिकार तथा जन्मदर्ता सम्बन्धी विषयमा अध्ययनका लागि आशयपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना

सि.नं शीर्षक
1  बालबालिकाको पहिचानको अधिकार तथा जन्मदर्ता सम्बन्धी विषयमा अध्ययनका लागि आशयपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना
अप्लोड मिति: १० जेठ २०७९, मङ्गलवार
Download
2  परामर्शदाताको कार्य विवरण
अप्लोड मिति: १० जेठ २०७९, मङ्गलवार
Download
3  अध्ययनका लागि आशयपत्र ढाँचा
अप्लोड मिति: १० जेठ २०७९, मङ्गलवार
Download