नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर

नेपालमा बाल अधिकारको स्थिति प्रतिवेदन


सि.नं शीर्षक
1  नेपालमा बालबालिका सम्वन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन २०८०
अप्लोड मिति: ४ माघ २०८०, बिहिवार 06:50 AM
Download
2  State of Children in Nepal 2023(English version)
अप्लोड मिति: ७ माघ २०८०, आइतवार 05:27 AM
Download
3  नेपालमा बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन २०७९
अप्लोड मिति: ७ माघ २०८०, आइतवार 08:25 AM
Download
4  नेपालमा बाल अधिकारको स्थिति प्रतिवेदन , २०७८
अप्लोड मिति: २५ जेठ २०७९, बुधवार 08:16 AM
Download
5  नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवदेन २०७६
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:19 AM
Download
6  नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७५
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:18 AM
Download
7  नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०६८
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:18 AM
Download
8  नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०६९
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:18 AM
Download
9  नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७०
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:17 AM
Download
10  नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७१
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:17 AM
Download
11  नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७२
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:16 AM
Download
12  नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७३
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:16 AM
Download
13  नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७४
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:16 AM
Download
14  State of Children in Nepal-2018 (Synopsis)
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:14 AM
Download
15  State of Children in Nepal 2020 (English)
अप्लोड मिति: २७ मंसिर २०७८, सोमवार 04:57 PM
Download
16  नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७७
अप्लोड मिति: २७ मंसिर २०७८, सोमवार 04:56 PM
Download
17  State Of Children In Nepal 2017 {English Version}
अप्लोड मिति: २७ मंसिर २०७८, सोमवार 04:56 PM
Download