नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर

तथ्यपत्रहरू/सूचनापत्रहरू


सि.नं शीर्षक
1  सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको प्रथम चौमासिक स्थिति विश्लेषण आ. व. २०७६/७७ (साउन – कात्तिक)
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 05:14 AM
Download
2  सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको वार्षिक स्थिति विश्लेषण आ.व. २०७५/०७६
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 05:13 AM
Download
3  काठमाडौं जिल्लामा बालअधिकारको अवस्था.
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 05:12 AM
Download
4  सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको प्रथम चौमासिक स्थिति विश्लेषण आ.व. २०७५/७६ (साउन- कार्तिक)
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 05:12 AM
Download
5  सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको वार्षिक स्थिति विश्लेषण आ.व.२०७४७५
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 05:11 AM
Download
6  सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको तेस्रो चौमासिक स्थिति विश्लेषण आ. व. २०७४/७५ (चैत – असार)
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 05:10 AM
Download
7  बालश्रम मुक्त सामाग्री तथा सेवा प्रयोग गर्ने अभियानमा सहभागी बनौं ।
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 05:09 AM
Download
8  इट्टा उद्योग र बालश्रम
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 05:09 AM
Download
9  बालबालिकाको आपत्कालीन उद्धार राहत तथा संरक्षणका लागि बाल हेल्पलाइन १०९८
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 05:08 AM
Download
10  संक्षेपमा स्थानीय तहमा बालअधिकारसम्बन्धी प्रमुख केही विषय तथा कार्यहरु
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 05:07 AM
Download
11  सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको चौमासिक विश्लेषण मंसिर देखि फागुनसम्म २०७४
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 05:06 AM
Download
12  न्याय प्रक्रियामा बालसंवेदनशीलता बालबिज्याँईसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 05:06 AM
Download
13  न्याय प्रक्रियामा बालसंवेदनशीलता बालबिज्याँईसम्बन्धी घटनाहरुको अनुसन्धान तथा तहकिकात
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 05:05 AM
Download
14  न्याय प्रक्रियामा बालसंवेदनशीलता बालबिज्याँईसम्बन्धी मुद्दाको अभियोजन तथा पीडित बालबालिकाका तर्फबाट बहसपैरवी
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 05:04 AM
Download
15  बालअधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि जि.बा.क.समितिका अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग सम्बन्धित केही प्रमुख भूमिकाहरु.
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 05:04 AM
Download
16  बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ र नियमावली,२०५१ अनुसार बालकल्याण अधिकारले गर्नुपर्ने केही प्रमुख कार्यहरु
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 05:03 AM
Download
17  घटना व्यवस्थापन प्रक्रिया
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 05:03 AM
Download
18  सार्वजनिक यातायातलाई बालश्रम रहित बनाउने अभियान
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 05:02 AM
Download
19  सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको चौमासिक विश्लेषण साउन - कार्तिक २०७४
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 05:01 AM
Download
20  सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको विश्लेषण आ.व. २०७३/०७४
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 05:01 AM
Download
21  बालबालिकासंग सम्बन्धित केही तथ्याङ्कहरु पहिले र अहिले
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 05:00 AM
Download
22  नेपालको संविधान र बालअधिकार
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 05:00 AM
Download
23  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा बालबालिकासंग सम्बन्धित केही प्रावधानहरु
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 04:59 AM
Download
24  २०७८पौष महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 04:59 AM
Download
25  २०७८ असोज महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 04:59 AM
Download
26  २०७८ भाद्र महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 04:58 AM
Download
27  २०७८ साउन महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 04:58 AM
Download
28  Public Information Tabloid of NCRC for the period of May-June, 2021
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 04:56 AM
Download
29  २०७८ जेष्ठ महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 04:55 AM
Download
30  Public Information Tabloid of NCRC for the period of April-May, 2021
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 04:55 AM
Download
31  २०७८ बैशाख महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 04:55 AM
Download
32  Public Information Tabloid of NCRC for the period of Feb-March, 2021
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 04:54 AM
Download
33  २०७७ फागुन महिनाको कार्य सम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी-पत्र
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 04:53 AM
Download
34  २०७७ माघ महिनाको कार्य सम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी-पत्र
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 04:53 AM
Download
35  राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को २०७७ मंसिर महिनाको सार्वजनिक जानकारी पत्र
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 04:52 AM
Download
36  २०७७ कात्तिक महिनाको कार्य सम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी-पत्र
अप्लोड मिति: २३ माघ २०७८, आइतवार 04:52 AM
Download
37  २०७७ असोज महिनाको कार्य सम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी-पत्र
अप्लोड मिति: २७ मंसिर २०७८, सोमवार 05:05 PM
Download
38  Sustainable Development Goals And Children
अप्लोड मिति: २७ मंसिर २०७८, सोमवार 05:04 PM
Download
39  Facts Sheet of Child Related Indicators
अप्लोड मिति: २७ मंसिर २०७८, सोमवार 05:02 PM
Download