नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर

म्यानुअलहरू


सि.नं शीर्षक
1  स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी तालिम निर्देशिका
अप्लोड मिति: १० साउन २०७९, मङ्गलवार
Download
2  बालमैत्री शासन तथा सेवा प्रवाह कार्यान्वयन हाते पुस्तिका
अप्लोड मिति: १० साउन २०७९, मङ्गलवार
Download
3  बाल संरक्षण घटना व्यवस्थापन हाते पुस्तिका
अप्लोड मिति: १० साउन २०७९, मङ्गलवार
Download
4  स्थानीय तहमा बालसंरक्षण
अप्लोड मिति: १ साउन २०७९, आइतवार
Download
5  बालभेला सञ्चालन र सहजीकरण हाते पुस्तिका
अप्लोड मिति: १ साउन २०७९, आइतवार
Download
6  बालमैत्री स्थानीय शासन प्रशिक्षण म्यानुअल २०६७
अप्लोड मिति: २० माघ २०७८, बिहिवार
Download
7  समुदायस्तरमा क्रियाशील प्रहरीहरुका लागि बालसंरक्षण प्रशिक्षण, भाग ८
अप्लोड मिति: २० माघ २०७८, बिहिवार
Download
8  आमा- समूहका सदस्यहरुका लागि बालसंरक्षणसम्बन्धी प्रशिक्षण, भाग ७
अप्लोड मिति: २० माघ २०७८, बिहिवार
Download
9  बालक्लबका सदस्यहरुका लागि बालसंरक्षण प्रशिक्षण, भाग ६
अप्लोड मिति: २० माघ २०७८, बिहिवार
Download
10  समुदायतहका स्वास्थ्यकर्मीका लागि बालसंरक्षण प्रशिक्षण, भाग ५
अप्लोड मिति: २० माघ २०७८, बिहिवार
Download
11  विद्यालयको तहमा बालसंरक्षण, भाग ४
अप्लोड मिति: २० माघ २०७८, बिहिवार
Download
12  बालसंरक्षण कार्यसँग सम्बन्धित आधारभूत सीपहरु, भाग ३
अप्लोड मिति: २० माघ २०७८, बिहिवार
Download
13  बालसंरक्षणसँग सम्बन्धित स्थानीय मुद्दाहरु भाग २
अप्लोड मिति: २० माघ २०७८, बिहिवार
Download
14  बालसंरक्षणसम्बन्धी आधारभूत अवधारणा, पद्धति एवम् संरचनाहरु भाग १
अप्लोड मिति: २० माघ २०७८, बिहिवार
Download
15  भयमुक्त सिकाइ शिक्षण विधि
अप्लोड मिति: २७ मंसिर २०७८, सोमवार
Download
16  बालसंरक्षणमा क्रियाशील संघसंस्था तथा कार्यकर्ताहरुको लागि शिक्षण- प्रशिक्षण एवम् स्व-अध्ययन स्रोत पुस्तक
अप्लोड मिति: २७ मंसिर २०७८, सोमवार
Download