नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर

म्यानुअलहरू


सि.नं शीर्षक
1  बालमैत्री स्थानीय शासन प्रशिक्षण म्यानुअल २०६७
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:11 AM
Download
2  समुदायस्तरमा क्रियाशील प्रहरीहरुका लागि बालसंरक्षण प्रशिक्षण, भाग ८
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:10 AM
Download
3  आमा- समूहका सदस्यहरुका लागि बालसंरक्षणसम्बन्धी प्रशिक्षण, भाग ७
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:09 AM
Download
4  बालक्लबका सदस्यहरुका लागि बालसंरक्षण प्रशिक्षण, भाग ६
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:08 AM
Download
5  समुदायतहका स्वास्थ्यकर्मीका लागि बालसंरक्षण प्रशिक्षण, भाग ५
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:08 AM
Download
6  विद्यालयको तहमा बालसंरक्षण, भाग ४
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:07 AM
Download
7  बालसंरक्षण कार्यसँग सम्बन्धित आधारभूत सीपहरु, भाग ३
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:06 AM
Download
8  बालसंरक्षणसँग सम्बन्धित स्थानीय मुद्दाहरु भाग २
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:06 AM
Download
9  बालसंरक्षणसम्बन्धी आधारभूत अवधारणा, पद्धति एवम् संरचनाहरु भाग १
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:05 AM
Download
10  भयमुक्त सिकाइ शिक्षण विधि
अप्लोड मिति: २७ मंसिर २०७८, सोमवार 04:55 PM
Download
11  बालसंरक्षणमा क्रियाशील संघसंस्था तथा कार्यकर्ताहरुको लागि शिक्षण- प्रशिक्षण एवम् स्व-अध्ययन स्रोत पुस्तक
अप्लोड मिति: २७ मंसिर २०७८, सोमवार 04:32 PM
Download