नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर

निर्देशिका/कार्यविधि /मापदण्ड


सि.नं शीर्षक
1  स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी प्रशिक्षण निर्देशिका
अप्लोड मिति: १ जेठ २०८१, मङ्गलवार 09:02 AM
Download
2  बाल अधिकार संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रवर्धन सम्बन्धी एकीकृत नमुना कार्यविधि, २०७९
अप्लोड मिति: ४ फागुन २०८०, शुक्रवार 06:12 AM
Download
3  बाल गहृ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९
अप्लोड मिति: ४ फागुन २०८०, शुक्रवार 06:10 AM
Download
4  बाल संरक्षण आर्थिक राहत सहयोग कार्यविधि, २०७६
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 04:51 AM
Download
5  सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ .pdf
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 04:49 AM
Download
6  बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ नेपाल सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 04:48 AM
Download