नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर

निर्देशिका/कार्यविधि /मापदण्ड


सि.नं शीर्षक
1  बालबालिका खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालन नर्देशिका, २०७६
अप्लोड मिति: २० पुष २०७९, बुधवार
Download
2  बाल गहृ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९
अप्लोड मिति: १९ पुष २०७९, मङ्गलवार
Download
3  बाल अधिकार संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रवर्धन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७९
अप्लोड मिति: १९ पुष २०७९, मङ्गलवार
Download
4  बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी स्थानीय तहको भूमिका
अप्लोड मिति: १ साउन २०७९, आइतवार
Download
5  घटना व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन
अप्लोड मिति: १ साउन २०७९, आइतवार
Download
6  बालसहभागिता निर्देशिका
अप्लोड मिति: १ साउन २०७९, आइतवार
Download
7  बाल संरक्षण आर्थिक राहत सहयोग कार्यविधि, २०७६
अप्लोड मिति: २० माघ २०७८, बिहिवार
Download
8  सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ .pdf
अप्लोड मिति: २० माघ २०७८, बिहिवार
Download
9  बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ नेपाल सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf
अप्लोड मिति: २० माघ २०७८, बिहिवार
Download