नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर

निर्देशिका/कार्यविधि /मापदण्ड


सि.नं शीर्षक
1  बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी स्थानीय तहको भूमिका
अप्लोड मिति: २ साउन २०७९, सोमवार 09:16 AM
Download
2  घटना व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन
अप्लोड मिति: २ साउन २०७९, सोमवार 06:01 AM
Download
3  बालसहभागिता निर्देशिका
अप्लोड मिति: २ साउन २०७९, सोमवार 05:58 AM
Download
4  बाल संरक्षण आर्थिक राहत सहयोग कार्यविधि, २०७६
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 04:51 AM
Download
5  सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ .pdf
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 04:49 AM
Download
6  बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ नेपाल सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 04:48 AM
Download