नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर

अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदन


सि.नं शीर्षक
1  Study Report On The Status Of Early Marriage In Lalitpur
अप्लोड मिति: २७ मंसिर २०७८, सोमवार 04:58 PM
Download
2  Nepal Child Labour Report 2008
अप्लोड मिति: २७ मंसिर २०७८, सोमवार 04:58 PM
Download
3  Child Marriage in Nepal- Research Report
अप्लोड मिति: २७ मंसिर २०७८, सोमवार 04:58 PM
Download
4  नेपालमा अनाथ तथा आफन्तको संरक्षणमा रहेका बालबालिकाको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:29 AM
Download
5  आवासीय बालगृहहरुको विवरण २०७३
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:29 AM
Download
6  बालसुधार गृहको स्थिति अध्ययन २०७१
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:29 AM
Download
7  काठमाडौं उपत्यकाका सडक बालबालिका र सो क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको नक्साङ्कन प्रतिवेदन
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:28 AM
Download
8  A Profile Of Adolescent Girls In Nepal
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:28 AM
Download
9  Multiple Indicatior Cluster Survey 2014 {Key Findings}
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:27 AM
Download
10  Multiple Indicatior Cluster Survey 2014
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:27 AM
Download
11  Demographic and Health Survey 2016
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:27 AM
Download
12  Health Facility Survey 2015
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:26 AM
Download
13  A Qualitative study comparing the effects and outcomes of. HIV related interventions
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:26 AM
Download
14  Alternative Child Care and Deinstitutionalisation_A case study of Nepal
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:25 AM
Download
15  Domestic Workers In Kathmandu Survey Report 2009
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:25 AM
Download
16  Global Study On Sexual Exploitation Of Children In Travel And Tourism
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:24 AM
Download
17  विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अनुगमन कार्ययोजना
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:24 AM
Download
18  Every Child Alive_The Urgent Neeed to End Newborn Death
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:23 AM
Download
19  Child Friendly Local Governance Best Practices
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:23 AM
Download
20  An Exploratory Research_Triggering Factors{Child Friendly Local Governance}
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:23 AM
Download
21  स्थानीय तहमा बाल अधिकार कार्यान्वयनका लागि सहयोगी हाते पुस्तिका
अप्लोड मिति: ५ फागुन २०७८, बिहिवार 11:08 AM
Download
22  Research Report On The Status of Child Marriage And Impact Upon Girls
अप्लोड मिति: ५ फागुन २०७८, बिहिवार 11:08 AM
Download
23  National Journal on Children & Society
अप्लोड मिति: ५ फागुन २०७८, बिहिवार 11:09 AM
Download