नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर

वार्षिक प्रतिवेदन


सि.नं शीर्षक
1  स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ का सन्दर्भमा बालअधिकार अनुगमन प्रतिवेदन सबै चरण
अप्लोड मिति: २० माघ २०७८, बिहिवार
Download
2  वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८
अप्लोड मिति: २० माघ २०७८, बिहिवार
Download
3  वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८
अप्लोड मिति: २० माघ २०७८, बिहिवार
Download
4  Annual Performance Report FY 2077/78
अप्लोड मिति: २० माघ २०७८, बिहिवार
Download
5  परिषद्को संक्षिप्त कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन २०७७-०७८
अप्लोड मिति: २० माघ २०७८, बिहिवार
Download
6  परिषद्को संक्षिप्त कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन २०७७-०७८
अप्लोड मिति: २० माघ २०७८, बिहिवार
Download
7  परिषद्को विस्तृत कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन २०७७-०७८
अप्लोड मिति: २७ मंसिर २०७८, सोमवार
Download
8  Annual_Report_FY_2071_72_Health
अप्लोड मिति: २७ मंसिर २०७८, सोमवार
Download
9  Annual Programme Performance Report CAAC
अप्लोड मिति: २७ मंसिर २०७८, सोमवार
Download