नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर

वार्षिक प्रतिवेदन


सि.नं शीर्षक
1  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व.२०७३-२०७४)
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:42 AM
Download
2  स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ का सन्दर्भमा बालअधिकार अनुगमन प्रतिवेदन सबै चरण
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:35 AM
Download
3  वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:35 AM
Download
4  वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:35 AM
Download
5  Annual Performance Report FY 2077/78
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:34 AM
Download
6  परिषद्को संक्षिप्त कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन २०७७-०७८
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:32 AM
Download
7  परिषद्को संक्षिप्त कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन २०७७-०७८
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:32 AM
Download
8  परिषद्को विस्तृत कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन २०७७-०७८
अप्लोड मिति: २७ मंसिर २०७८, सोमवार 05:00 PM
Download
9  Annual_Report_FY_2071_72_Health
अप्लोड मिति: २७ मंसिर २०७८, सोमवार 05:00 PM
Download
10  Annual Programme Performance Report CAAC
अप्लोड मिति: २७ मंसिर २०७८, सोमवार 04:59 PM
Download