सूचनाहरू | राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर

बाल गृह वा संस्थाले बाल गृह सञ्चालनका लागि अनुमति लिन निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

बाल गृह वा संस्थाले बाल गृह सञ्चालनका लागि अनुमति लिन निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

१बाल गहृ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ डाउनलोड २बालगृहको सञ्चालन अनुमतिको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा र सम्बन्धित फारमहरु...

थप पढ्नुहोस्

लैंगिक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियान र २५ नोभेम्बरलाई महिला हिंसा विरूद्ध को राष्ट्रिय अभियान दिवस मनाउने र्यालीमा सहभागिताको लागि जानकारी

लैंगिक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियान र २५ नोभेम्बरलाई महिला हिंसा   विरूद्ध को राष्ट्रिय अभियान दिवस मनाउने   र्यालीमा सहभागिताको लागि जानकारी

लैंगिक हिंसा बिरुद्दको १६ दिने अभियान र २५ नोभेम्बरलाई महिला हिंसा  बिरुद्द को राष्ट्रिय अभियान दिवसको अवसरमा महिला बालबालिका तथा ज्येस्ठ नागरिक मन्त्रालयको माननीय मन्त्रि ज्यूको समुपस्थितिमा तपशिलको मिति, समय र स्थानमा र्याली कार्यक्रममा सहभागिताको लागि अनुरोध छ । तपशिलमिति...

थप पढ्नुहोस्

1 - 13 of ( 13 ) records