नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर

सेवाहरु

बाल हेल्पलाइन १०९८  :बालबालिका खोजतलास सेवा १०४ 


अस्थाई संरक्षण सेवा 


वैकल्पिक हेरचाह सेवा 


बाल संरक्षण  आर्थिक राहत 


सडक बालबालिका उद्दार तथा पुनर्स्थापना सेवा