नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर

नीति / रणनीति/ कार्ययोजना


सि.नं शीर्षक
1  पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना (माघ२०७९-२०८४पुस)
अप्लोड मिति: ४ फागुन २०८०, शुक्रवार 06:11 AM
Download
2  राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८०
अप्लोड मिति: ८ माघ २०८०, सोमवार 06:06 AM
Download
3  बालमैत्री स्थानीय शासन विस्तार योजना (आ.व.२०७३/७४-२०७६/७७)
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 05:00 AM
Download
4  बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार 04:52 AM
Download