नीति / दिशानिर्देश | राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर

नीति / रणनीति/ कार्ययोजना


सि.नं शीर्षक
1  पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना (माघ २०७८ पुस २०८४)
अप्लोड मिति: २९ माघ २०७९, आइतवार
Download
2  बालबालिकाको संगठन निर्माण र सहजीकरण मार्गदर्शन, २०७४
अप्लोड मिति: १० साउन २०७९, मङ्गलवार
Download
3  बालमैत्री स्थानीय शासन विस्तार योजना (आ.व.२०७३/७४-२०७६/७७)
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार
Download
4  बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९
अप्लोड मिति: २१ माघ २०७८, शुक्रवार
Download