नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर


Get in touch with us by filling contact form below

 Your message has been sent successfully, We will contact you as soon as possible. Thank you!
Error: Please try again

सम्पर्क गर्नुहोस्

ठेगाना:
श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर

फोन:
01-5450124, 5450147

मोबाइल:
+(xxx) 0xxxxxxx

फ्याक्स:
5527591

इमेल:
contact@ncrc.gov.np