राष्ट्रिय बाल दिवसको २०७९ उपलक्ष्यमा “बाल अधिकार प्रवर्द्धनमा अभिभावकको भूमिका” विषयमा भिडियो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हुँदा सबै बालबालिकालाई सक्रिय सहभागिताको लागि जानकारी । | राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर

राष्ट्रिय बाल दिवस २०७९को उपलक्ष्यमा “बाल अधिकार प्रवर्द्धनमा अभिभावकको भूमिका” विषयमा भिडियो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हुँदा सबै बालबालिकालाई सक्रिय सहभागिताको लागि जानकारी ।

राष्ट्रिय बाल दिवस २०७९को उपलक्ष्यमा “बाल अधिकार प्रवर्द्धनमा अभिभावकको भूमिका” विषयमा  भिडियो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हुँदा सबै बालबालिकालाई सक्रिय सहभागिताको लागि जानकारी ।

 एट्याचमेन्ट डाउनलोड गर्नुहोस्