Government Of Nepal

Ministry Of Women,Children and Senior Citizens

National Child Rights Council

ShreeMahal , Pulchowk , Lalitpur

Reference Books


S.no Title
1  स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ बालअधिकार अनुगमन सम्बन्धी सहयोगी पुस्तिका
Upload Date: 2022-07-17
Download
2  २०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा सञ्चालित आपत्कालीन बालसंरक्षण कार्यक्रम अन्तिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
Upload Date: 2022-02-05
Download
3  २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछिको आपत्कालीन अवस्थामा बालअधिकार संरक्षणका लागि के.बा.क.समितिबाट भएगरेका कार्यहरु
Upload Date: 2022-02-05
Download
4  दुव्र्यवहारबाट बचौं र बचाऔं, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीका लागि सचेतना पुस्तिका
Upload Date: 2022-02-05
Download
5  बालबालिकालाई दिइने सजाय र केही विकल्पहरु सचेतना पुस्तिका
Upload Date: 2022-02-05
Download
6  बाल संरक्षण हाते पुस्तिका
Upload Date: 2021-12-13
Download
7  विपद् र बालबालिका तनाब कम गराउने क्रियाकलाप
Upload Date: 2021-12-13
Download
8  बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको तेस्रो चौथो र पाँचौ आवधिक प्रतिवेदनको समापन टिप्पणी
Upload Date: 2021-12-13
Download