Government Of Nepal

Ministry Of Women,Children and Senior Citizens

National Child Rights Council

ShreeMahal , Pulchowk , Lalitpur

Public Notice


S.no Title
1  बाल गृह वा संस्थाले बाल गृह सञ्चालनका लागि अनुमति लिन निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!
Upload Date: 2023-04-25
Download
2  बालगृहको सञ्चालन अनुमतिको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा र सम्बन्धित फारमहरु
Upload Date: 2023-04-25
Download
3  परामर्श सेवा सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
Upload Date: 2022-08-17
Download
4  बालबालिकाको पहिचानको अधिकार तथा जन्मदर्ता सम्बन्धी विषयमा अध्ययनका लागि आशयपत्र ढाँचा
Upload Date: 2022-05-24
Download
5  बाल अधिकार ज्ञान सम्मेलनका लागि अनुसन्धानमा आधारित लेख रचनाप्रेषण सम्बन्धीसूचना
Upload Date: 2022-02-05
Download
6  बालबालिकाको गैरकानूनी स्थानान्तरण नगर्ने नगराउने सम्बन्धी सार्वजनिक सुचना
Upload Date: 2022-02-05
Download
7  बाल अधिकार सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान तथा तालिमको नक्साङ्कन सम्बन्धी सूचना
Upload Date: 2022-02-05
Download
8  बाल संरक्षण प्रणालीको प्रवर्धन र सवलीकरणका लागि स्रोत व्यक्तिको सूचीकरण सम्बन्धी सूचना ।
Upload Date: 2022-02-05
Download
9  बाल दिवसका कार्यक्रम अभिलेखीकरण
Upload Date: 2022-02-05
Download
10  भिडियो निर्माण प्रतियोगिता आयोजना २०७८/७९
Upload Date: 2022-02-05
Download
11  राष्ट्रिय बाल दिवस २०७८ को लागि उपयुक्त नारा प्रस्ताव
Upload Date: 2022-02-05
Download
12  अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सम्भावित उपचार तथा पुनःस्थापना सम्बन्धी आवेदनको ढाँचा
Upload Date: 2022-02-05
Download
13  सडक बालबालिकालाई सीपमूलक तालिम सेवा प्रदान गर्न इच्छुक संघसंस्थाहरुले सूचीकरणका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना आवेदन ढाँचा
Upload Date: 2022-02-05
Download
14  कोभिड-१९ का कारण अभिभावकविहिन भएका बालबालिकालाई वैकल्पिक स्याहार प्रदान गर्न इच्छुक वैकल्पिक स्याहार प्रदायक संस्थाहरुको सूचीकरणका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना आवेदन ढाँचा
Upload Date: 2022-02-05
Download
15  अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई दिवा स्याहार तथा आवासीय संरक्षण गरिरहेका बाल गृहहरूको आवेदन ढाँचा
Upload Date: 2022-02-05
Download
16  विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका सडक बालबालिका तथा जोखिममा परेका बालबालिकाको अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्नका लागि परिषदमा सूचीकरणका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना आवेदन ढाँचा
Upload Date: 2022-02-05
Download
17  बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ नेपाल विस्तार गर्न सञ्चालन अनुमति लिनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना
Upload Date: 2022-02-05
Download
18  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम कात्तिक-पुस महिनाको स्वत प्रकाशन सूचना विवरण २०७७-७८
Upload Date: 2022-02-05
Download
19  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम साउन-असोज महिनाको स्वत प्रकाशन सूचना विवरण २०७७-७८
Upload Date: 2021-12-13
Download
20  सृजनशिल बाल प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सुचना
Upload Date: 2021-12-13
Download
21  बाल अधिकार राष्ट्रिय नीति २०७८-पहिलो मस्यौदा
Upload Date: 2021-12-13
Download