Government Of Nepal

Ministry Of Women,Children and Senior Citizens

National Child Rights Council

ShreeMahal , Pulchowk , Lalitpur

Factsheets/Infosheets


S.no Title
1  सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको प्रथम चौमासिक स्थिति विश्लेषण आ. व. २०७६/७७ (साउन – कात्तिक)
Upload Date: 2022-02-05
Download
2  सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको वार्षिक स्थिति विश्लेषण आ.व. २०७५/०७६
Upload Date: 2022-02-05
Download
3  काठमाडौं जिल्लामा बालअधिकारको अवस्था.
Upload Date: 2022-02-05
Download
4  सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको प्रथम चौमासिक स्थिति विश्लेषण आ.व. २०७५/७६ (साउन- कार्तिक)
Upload Date: 2022-02-05
Download
5  सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको वार्षिक स्थिति विश्लेषण आ.व.२०७४७५
Upload Date: 2022-02-05
Download
6  सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको तेस्रो चौमासिक स्थिति विश्लेषण आ. व. २०७४/७५ (चैत – असार)
Upload Date: 2022-02-05
Download
7  बालश्रम मुक्त सामाग्री तथा सेवा प्रयोग गर्ने अभियानमा सहभागी बनौं ।
Upload Date: 2022-02-05
Download
8  इट्टा उद्योग र बालश्रम
Upload Date: 2022-02-05
Download
9  बालबालिकाको आपत्कालीन उद्धार राहत तथा संरक्षणका लागि बाल हेल्पलाइन १०९८
Upload Date: 2022-02-05
Download
10  संक्षेपमा स्थानीय तहमा बालअधिकारसम्बन्धी प्रमुख केही विषय तथा कार्यहरु
Upload Date: 2022-02-05
Download
11  सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको चौमासिक विश्लेषण मंसिर देखि फागुनसम्म २०७४
Upload Date: 2022-02-05
Download
12  न्याय प्रक्रियामा बालसंवेदनशीलता बालबिज्याँईसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई
Upload Date: 2022-02-05
Download
13  न्याय प्रक्रियामा बालसंवेदनशीलता बालबिज्याँईसम्बन्धी घटनाहरुको अनुसन्धान तथा तहकिकात
Upload Date: 2022-02-05
Download
14  न्याय प्रक्रियामा बालसंवेदनशीलता बालबिज्याँईसम्बन्धी मुद्दाको अभियोजन तथा पीडित बालबालिकाका तर्फबाट बहसपैरवी
Upload Date: 2022-02-05
Download
15  बालअधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि जि.बा.क.समितिका अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग सम्बन्धित केही प्रमुख भूमिकाहरु.
Upload Date: 2022-02-05
Download
16  बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ र नियमावली,२०५१ अनुसार बालकल्याण अधिकारले गर्नुपर्ने केही प्रमुख कार्यहरु
Upload Date: 2022-02-05
Download
17  घटना व्यवस्थापन प्रक्रिया
Upload Date: 2022-02-05
Download
18  सार्वजनिक यातायातलाई बालश्रम रहित बनाउने अभियान
Upload Date: 2022-02-05
Download
19  सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको चौमासिक विश्लेषण साउन - कार्तिक २०७४
Upload Date: 2022-02-05
Download
20  सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न घटनाहरुको विश्लेषण आ.व. २०७३/०७४
Upload Date: 2022-02-05
Download
21  बालबालिकासंग सम्बन्धित केही तथ्याङ्कहरु पहिले र अहिले
Upload Date: 2022-02-05
Download
22  नेपालको संविधान र बालअधिकार
Upload Date: 2022-02-05
Download
23  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा बालबालिकासंग सम्बन्धित केही प्रावधानहरु
Upload Date: 2022-02-05
Download
24  २०७८पौष महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र
Upload Date: 2022-02-05
Download
25  २०७८ असोज महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र
Upload Date: 2022-02-05
Download
26  २०७८ भाद्र महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र
Upload Date: 2022-02-05
Download
27  २०७८ साउन महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र
Upload Date: 2022-02-05
Download
28  Public Information Tabloid of NCRC for the period of May-June, 2021
Upload Date: 2022-02-05
Download
29  २०७८ जेष्ठ महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र
Upload Date: 2022-02-05
Download
30  Public Information Tabloid of NCRC for the period of April-May, 2021
Upload Date: 2022-02-05
Download
31  २०७८ बैशाख महिनाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी पत्र
Upload Date: 2022-02-05
Download
32  Public Information Tabloid of NCRC for the period of Feb-March, 2021
Upload Date: 2022-02-05
Download
33  २०७७ फागुन महिनाको कार्य सम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी-पत्र
Upload Date: 2022-02-05
Download
34  २०७७ माघ महिनाको कार्य सम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी-पत्र
Upload Date: 2022-02-05
Download
35  राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को २०७७ मंसिर महिनाको सार्वजनिक जानकारी पत्र
Upload Date: 2022-02-05
Download
36  २०७७ कात्तिक महिनाको कार्य सम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी-पत्र
Upload Date: 2022-02-05
Download
37  २०७७ असोज महिनाको कार्य सम्पादन सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी-पत्र
Upload Date: 2021-12-13
Download
38  Sustainable Development Goals And Children
Upload Date: 2021-12-13
Download
39  Facts Sheet of Child Related Indicators
Upload Date: 2021-12-13
Download