Government Of Nepal

Ministry Of Women,Children and Senior Citizens

National Child Rights Council

ShreeMahal , Pulchowk , Lalitpur

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवसमा विभिन्न कार्यक्रम मध्ये बालबालिकाका आवाजहरुलाई पत्रको माध्यमबाट बाहिर ल्याउन एउटा कार्यक्रम “मन्त्रीज्यूलाई चिठ्ठी” अभियान संचालन

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवसमा विभिन्न कार्यक्रम मध्ये बालबालिकाका आवाजहरुलाई पत्रको माध्यमबाट बाहिर ल्याउन एउटा कार्यक्रम “मन्त्रीज्यूलाई चिठ्ठी” अभियान संचालन

मन्त्रिज्यूलाई चिट्ठी लेखी पठाउने सम्बन्धी सूचना !सम्पूर्ण बालबालिकामा राष्ट्रिय बालदिवस २०८० को शुभकामना !!यस परिषद्ले यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने सन्दर्भमा बालबालिकाका आवाजहरुलाई चिट्ठी पत्रको माध्यमबाट बाहिर ल्याउन नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका माननीय “मन्त्...

Read More

बाल गृह वा संस्थाले बाल गृह सञ्चालनका लागि अनुमति लिन निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

बाल गृह वा संस्थाले बाल गृह सञ्चालनका लागि अनुमति लिन निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

१बाल गहृ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ डाउनलोड २बालगृहको सञ्चालन अनुमतिको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा र सम्बन्धित फारमहरु...

Read More

लैंगिक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियान र २५ नोभेम्बरलाई महिला हिंसा विरूद्धको राष्ट्रिय अभियान दिवस मनाउने र्यालीमा सहभागिताको लागि जानकारी

लैंगिक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियान र २५ नोभेम्बरलाई महिला हिंसा  विरूद्धको राष्ट्रिय अभियान दिवस मनाउने  र्यालीमा सहभागिताको लागि जानकारी

लैंगिक हिंसा बिरुद्दको १६ दिने अभियान र २५ नोभेम्बरलाई महिला हिंसा बिरुद्द को राष्ट्रिय अभियान दिवसको अवसरमा महिला बालबालिका तथा ज्येस्ठ नागरिक मन्त्रालयको माननीय मन्त्रि ज्यूको समुपस्थितिमा तपशिलको मिति, समय र स्थानमा र्याली कार्यक्रममा सहभागिताको लागि अनुरोध छ ।   तपशिल मिति : २०७...

Read More

1 - 14 of ( 14 ) records