Government Of Nepal

Ministry Of Women,Children and Senior Citizens

National Child Rights Council

ShreeMahal , Pulchowk , Lalitpur

Council Members


राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का पदाधिकारीहरुको  जानकारी


मा. मन्त्री         

महिलाबालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री

अध्यक्ष

श्री बम बहादुर बानियाँ

उपाध्यक्ष

सचिवमहिलाबालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक

मन्त्रालय

पदेन सदस्य

सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय      

पदेन सदस्य

सह–सचिवप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को

कार्यालय (बालबालिकासम्बन्धी विषय हेर्ने)

पदेन सदस्य

सह–सचिवकानूनन्याय तथा संसदीय मामिला

मन्त्रालय

पदेन सदस्य

सह–सचिवगृह मन्त्रालय

पदेन सदस्य

सह–सचिवशिक्षाविज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

(स्थानीय तह हेर्ने)

पदेन सदस्य

सह–सचिवसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

मन्त्रालय (स्थानीय तह हेर्ने)

पदेन सदस्य

१०

सह–सचिवस्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

पदेन सदस्य

११

सह–सचिवश्रमरोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा

मन्त्रालय

पदेन सदस्य

१२

सह–सचिवराष्ट्रिय योजना आयोग

(बालबालिकासम्बन्धी विषय हेर्ने)

पदेन सदस्य

१३

महाशाखा प्रमुखमहिलाबालबालिका तथा ज्येष्ठ

नागरिक मन्त्रालय

पदेन सदस्य

१४

सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश १

पदेन सदस्य

१५

सचिव, महिला,बालबालिका,युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, मधेश प्रदेश

पदेन सदस्य

१६

सचिव, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, बागमती प्रदेश

 

पदेन सदस्य

१७

सचिव, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास, गण्डकी प्रदेश

पदेन सदस्य

१८

सचिव,  कानुन,महिलाबालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश

पदेन सदस्य

१९

सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशका

पदेन सदस्य

२०

सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सूदूरपस्चिम प्रदेशका

पदेन सदस्य

२१

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकप्रहरी प्रधान कार्यालय

(बालबालिकासम्बन्धी विषय हेर्ने)

पदेन सदस्य

२२

श्री सुन्दर लामिछाने

मनोनित सदस्य

२३

श्री  भीमलाल गुरुङ

मनोनित सदस्य

२४

श्री बिमला ज्ञवाली

मनोनित सदस्य

२५

श्री इन्दिरा योन्जन

मनोनित सदस्य

२६

श्री  सुष्मा  पोखरेल

मनोनित सदस्य

२७

श्री विनिता खड्का

मनोनित सदस्य

२८

श्री रोशना खड्का

मनोनित सदस्य

२९

श्री इन्द्रा देवी ढकाल

सदस्यसचिव

 

 Download Attachment