निर्वाचन सम्बन्धी क्रियाकलापमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्नु हुन ।

Print
Download

यही मिति २०७४ मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरहित ढंगबाट सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगबाट आचारसंहिता जारी गरिएको व्यहोरा विदितै छ । उक्त निर्वाचनका क्रममा विशेषगरी बालअधिकारको सम्मान गर्न बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आचारसंहिताको निम्नलिखित बुँदाहरु पालना गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि तहाँ दलको सबै मातहत संगठनहरुलाई आवश्यक परिपत्र जारी गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दै तहाँ राजनीतिक दलबाट आचारसंहिताको पूर्ण पालना भई बालअधिकार उल्लंघन नहुने अपेक्षा गरिएको छ । केन्द्रीय बालकल्याण समितिले अन्य संघसंस्था एवम् निकाय समेतको सहकार्यमा सबै जिल्लामा निर्वाचनमा बालअधिकार अनुगमनको संस्थागत व्यवस्था मिलाइएको व्यहोरा समेत अनुरोध छ । 

 

 

Download Files for this notice:

File title Action